Zakat Al Fitr 2018 under the supervision of Xamxamle Dawah Foundation

Iftaar and Conference for Hatab Bojang Islamic Institute Busumbala

Zakat al- Fitr 2018 är( 75 kr ) per person

 

Det är jätte viktigt att du betalar i god tid för att den ska hinna nå de behövande så fort som möjligt och gör nytta under Ramadan.

Sprid detta till vänner och bekanta att Xamxamle Dawah Foundation i samarbete med Svensk Senegambisk Trossamfund är en bra val där din Zakat al- Fitr gör nytta. Era ansträngningar gör att människor får mat på bordet. Glöm inte att du får mycket belöning för varje välgärning som du gör.

 

 

Betala genom (Xamxamle plusgiro) 58 89 89-4

 

Välj hur många Zakta al- Fitr du vill betala: och Skriv:

 

Z1: för en person, 75:- , Z2: för två personer 150:- , Z3: för tre personer,225:)

Z4: för fyra personer, 300: Z5: för fem personer, 375:-) osv.....

Glöm inte era Zakatulmal ( förmogengets zakat ) eller sadaqa skickas till Xamxamle Plusgiro: 58 89 89-4

Din Välgörenhets Organisation

Skicka mat pengar till

Plusgiro: 58 89 89-4

Xamxamle Välgörenhetsfond

( Newly Posted video's and Dawah lesson's )

Copyright © 2018 Xamxamle. All Rights Reserved